דפי מידע

דפי מידע

תאונות במקומות בילוי ונופש – פברואר 2011
אחריות בשל תאונות במתקני משחקים – דצמבר 2010
אחריות בגין תאונות בחופי רחצה-אוקטובר 2010
אלימות בבתי ספר – יולי 2010
חובת הזהירות בשל נזק שמקורו בחשמל- מאי 2010
הטלת אחריות בשל נזק שמקורו בכח עליון – מרץ 2010
חלוקת אחריות בין בעלי התפקידים באתר הבניה- ינואר 2010
חבות המעביד בשל לחץ ומתח בעבודה – נובמבר 2009
חבות המעביד בשל אלימות כלפי עובדו- ספטמבר 2009
הדרכת עובדים-יולי 2009
חובת הזהירות כלפי אוכלוסיות מיוחדות-מאי 2009
תאונות בבתים משותפים-מרץ 2009
דלקת עור ממגע על רקע תעסוקתי-ינואר 2009
אחריותו של מעביד בשל אלימות מצד עובדיו-נובמבר 2008
פגיעת עובדי סיעוד בעת העברת חולים-ספטמבר 2008
רשלנות תורמת של קטינים-יולי 2008
אחריות הורים לשלום ילדיהם-מאי 2008
אחריות הרשות המקומית למילוי תפקידיה וחובת הפיקוח של הרשות-מרץ 2008
אחריות הרשות המקומית למניעת מפגעים בדרך הציבורית – ינואר 2008
רשלנות תורמת בתאונות עבודה – נובמבר 2007
תאונות בשל אש – ספטמבר 2007
תאונות עם בעלי חיים – יולי 2007
אחריות בשל עבודה בגובה – מאי 2007
מעביד כללי וספציפי וחברות כ”א – מרץ 2007
אחריות מעביד כלפי עובדו מחוץ לחצרי המפעל – ינואר 2007
טיולים – נובמבר 2006
תאונות ספורט – יוני 2006
תאונות שאירעו בשל החלקה – פברואר 2006
נזקי שמיעה – האם כללי המשחק השתנו? נובמבר 2005
אחריות המעביד בשל נפילה מסולם – אוקטובר 2004
אחריותם בנזיקין של בעלי מקרקעין ושל המחזיקים – יוני 2004
חשיבותם של תקנים בתביעות נזיקין – אפריל 2004
תאונות בבריכות שחייה – ינואר 2004
אחריות בשל מוצרים פגומים – נובמבר 2003
חבות המעביד בשל פגיעת עובד ממכונה – ספטמבר 2003
אחריות בשל תאונות במוסדות חינוך – יולי 2003
אחריות בשל מעידה במדרגות – מאי 2003
חשיבותה של חוות דעת מומחה לבטיחות בתביעות נזיקין – מרץ 2003
שיתוף המדינה באחריות בתביעות נזיקין – ינואר 2003
הרמת משא כבד- נובמבר 2002
אחת למספר חודשים מפרסם פורום המומחים של משרדנו דף מידע העוסק בנושא ספציפי מתחום הנזיקין. בכל דף מידע יש רקע כללי ותמצית פסיקה מגוונת של התחום הנסקר.

דילוג לתוכן