סיקור וניהול סיכונים

סיקור וניהול סיכונים

היחידה לשירותי ניהול סיכונים מטרתה לספק לחברות הביטוח שירותי סיקור סיכונים ושירותים נוספים בתחום כדוגמת הכשרה רב שנתית בנושאי חבויות לסוקרי סיכונים וחתמים, יעוץ לחברות ביטוח בעסקים מורכבים ובעייתיים, יעוץ בגיבוש והטמעה של תפיסת ניהול סיכונים המשולבת בתחומי הביטוח הכללי. בראש היחידה לשירותי ניהול סיכונים עומד מר עומר נוימן בעל השכלה בהנדסת תעשיה, מינהל עסקים וניהול סיכונים, אשר מעמיד לשירותכם את הניסיון שצבר בתפקידיו הקודמים ובהם: מנהל הסיכונים הכללי בקבוצת ביטוח גדולה, מנהל מפעל תעשייתי, מנכ”ל מועצה מקומית ומנהל פארק תעשייה.

ביצוע סקרי סיכונים יתבצע במחירים המקובלים בשוק. סקרי הסיכונים יכללו בנוסף להתייחסות מקצועית לסיכונים הרגילים של אש ופריצה, גם התייחסות מקצועית לכל נושא החבויות, וזאת ללא תוספת עלות.

לבטיחות אנוש ולאנשים שעומדים מאחוריה, ניסיון רב ומוצלח בטיפול בסוגי העסקים (תעשיה, מסחרי, קבלנים, הנדסי וחקלאי) מהגדולים ביותר ועד לקטנים, כולל הכנת הערכות/סקרים באנגלית למבטחי משנה.

בהתבסס על ניסיוננו, נציג את התהליכים והדרכים ל- ניהול סיכונים משולב הקושר את החיתום, התביעות, ו- סיקור הסיכונים. מצד אחד נשפר את קשרי העבודה בין התחומים, ומצד שני, נשפר את תהליכי העבודה בכל תחום מנקודת המבט של ניהול הסיכונים.

באפשרותנו להכשיר את סוקרי הסיכונים ו/או החתמים ולהביאם למצב שבו יוכלו לטפל בכל עסק בנושא החבויות. לשם כך נערכות על ידינו תוכניות הכשרה הכוללות הדרכות, כתיבת נוהלי סיקור, הטמעה בנוסח הפוליסה ובקרה צמודה.

דילוג לתוכן