רכב חובה

רכב חובה

תאונות דרכים

 • בדיקת זכאות על פי חוק הפלת”ד: שימוש ברכב, טיפול דרך, שימוש בכוח המכאני, טעינה ופריקה, חניה כדין, תאונה במתכוון, שבל”ר ועוד.
 • בדיקה וחקירה של הונאות בקשר לכיסוי הביטוחי: זיוף תעודות חובה, שימוש בתעודת החלפה, ביטוח רטרואקטיבי, ריבוי רכבים לתעודה יחידה, סחר רכב, ועוד.
 • “פיברוק” תאונות ומרמה ביחס לנסיבות התאונה: ביום תאונות, שינוי גרסאות והתאמתן לתחולת הפלת”ד, החלפת נהג, הוספת נוסעים, החלפת רכבים, ועוד.
 • התחזות – חשיפת מתחזים בתחומי נכויות אורתופדיות, ניאורולוגיות ופסיכיאטריות, בדרך של שימוש במקורות מידע מודיעיני, חקירות עקיפות וסמויות, תצפיות ומעקבים – תוך התייעצות עם מומחים בשטחי הרפואה הרלוונטיים.
 • חשיפת הוצאות רפואיות פיקטיביות – חשיפת תרמיות של גורמים רפואיים ופרא-רפואיים, הגשת חשבונות פיקטיביים או מנופחים בשל טיפולים רפואיים, אבחונים ופינוי מזירת האירוע.
  שמאות של נזקי גוף

שמאות של נזקי גוף

 • כושר השתכרות ואובדן כושר השתכרות, כולל המצאת מידע על שכר ממוצע ומגמות בענפי משק שונים.
 • בדיקת הנכות התפקודית בהתייחס לעיסוקים ספציפיים, כולל מתן חוות דעת מומחה.
 • צרכים מיוחדים בנכויות גבוהות: סיעוד, התאמת דיור, רכב נכים, עזרים שונים, וכד´.
 • בדיקת מכלול הזכאויות מהמל”ל וממיטיבים נוספים, עזרת הזולת, עזרת בני משפחה, הטבות שבחסד, ועוד.
 • חקירות לבירור הקשר הסיבתי בין האירוע לנזק: בדיקת עבר רפואי ממקורות גלויים וסמויים, פגיעות פסיכו-סומאטיות, תאונות נוספות, גורמים זרים מתערבים ונזק נפשי לקרוב נוכח (הלכת אלסוחה).
 • תאונות קטלניות: בדיקת כל הנתונים לצורך הכנת חוות דעת אקטוארית בשיטת הידות, תלות בכוח ותלות בפועל, מעמד אישי של התלויים.
 • חקירות ראשוניות של נזקי גוף קלים וסילוק תביעות (פיילוטים).
דילוג לתוכן