תביעות קטנות ושירותים נלווים

תביעות קטנות ושירותים נלווים

במשרדנו יחידה נפרדת לטיפול בתביעות קטנות, המנוהלת ע”י מר יורם פישר, הנעזר בצוות טוענים מנוסה ומקצועי, בעל ניסיון מוכח. השירות ניתן לחברות ביטוח ולגופים גדולים, הנתבעים על סכומים שמתחת לסף ההשתתפות העצמית שלהם בפוליסה.

השירות כולל את המרכיבים הבאים:

  • קבלת כתב התביעה ולימוד הטענות.
  • בירור העובדות עם הנתבעים.
  • השלמת מידע, כולל חקירות – בהתאם לצורך.
  • הגשת כתב הגנה.
  • הגשת הודעה לצדדים שלישיים ו/או תביעה שכנגד – בהתאם לצורך.
  • זימון עדים והכנתם לעדות.
  • הופעה בבית המשפט.
  • דיווח לנתבע/חברת הביטוח על תוצאות הדיון.
  • עריכת דו”ח סטטיסטי תקופתי על תוצאות הטיפול בתביעות עבור אותו לקוח.


בתביעות שעניינן חבויות, השגנו שיעור דחיות של כ- 40%.

בתביעות נגד רשויות מקומיות שיעור הדחיות מגיע לכ- 50%, כאשר היחס בין שיעור הסכומים שנתבעו לבין הסכומים שנפסקו עומד על פחות מ- 20%.

כתבי ההגנה המוגשים על ידינו מנומקים ומבוססים על עדויות, ראיות חפציות, חקירות, חקיקה ופסיקה רלוונטית.

דילוג לתוכן